1735 J. F. K. Road
Dubuque, IA 52002
📱 (563) 583-7936
Mon-Fri: 10:00 am - 6:00 pm
Saturday: 10:00 am - 3:00 pm
Sunday: Closed
3865 Elmore Avenue
Davenport, IA 52807
📱 (563) 326-1847
Mon-Fri: 10:00 am - 6:00 pm
Saturday: 10:00 am - 3:00 pm
Sunday: Closed

Lafonn Jewelry

 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_01.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_02.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_03.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_04.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_05.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_06.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_08.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_09.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_10.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_11.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_12.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_13.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_14.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_15.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_16.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_17.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_18.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_19.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_20.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_21.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_22.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
 • Lafonn Jewelry - Collections_Lafonn_23.jpg - brand name designer jewelry in Dubuque, Iowa
LOADING...